Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

rozesmata-decka-v-okne-uqc_i32.jpg
INfo z redakce

Chceš se stát animátorem? Přečti si:)!

Kdo je animátor? Animátor je křesťan, který: žije s Hospodinem a ví, co to pro něj znamená, inspiruje své okolí k hledání Krista, oživuje společenství, přijímá za něj zodpovědnost, doprovází druhé, umí koordinovat skupinu, zorganizovat hru, setkání, víkendovku, táborů.

Pokud takovým chceš být, tak právě pro tebe jsou tato setkání určena.

Olomoucká diecéze

Kurz Animátor určen pro mladé ve věku 16 – 26 let.
Začínáme v listopadu, důležitější je však, že přihlášky do kurzu přijímáme do konce září 2014.
Kurz je na 2 roky, 10 víkendů (2x5), 1 týden o prázdninách. Vždy na ADCŽM Přístav Rajnochovice.
Přihlášky a další informace na www.ado.cz/mladez/animator

Ostravsko-Opavská diecéze

Kurz animátorů probíhá ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Je určen pro ty, kdo se aktivně účastní života své farnosti, nebo se chystají do této činnosti zapojit. Kurz je zaměřen na osobní růst animátora, prohloubení jeho vztahu k Bohu, seznámení se s obsahem společenství. Je zakončen přípravou letních táborů pro děti.
Kurz je určen pro starší 16 let! První setkání začíná poslední zářijový víkend: 26. - 28.9.2014.
Kurz je dvouletý a první rok čeká účastníky 5 víkendů a šestý víkend připravují tábor.
Přihlášky a další informace na http://dcm.doo.cz/stredisko/kurz-animatoru-i/

 Pražská diecéze

Animátorský kurz pořádá ADCM Praha, bude probíhat v prostorách Centra Nazaret v Praze Kunraticích.
Je určen pro všechny od 16 let.
Kurz zahrnuje interaktivní semináře i praktické workshopy, využívá zážitkovou pedagogiku i práci ve skupinác. Je prostorem pro navázání nových kontaktů a přátelských vzta hů stejně jako místem pro setkávání s Bohem uprostřed živého společenství církve.  
Přihlášky a další informace: www.adcm.cz

Plzeňská diecéze

V šesti víkendových setkáních zažiješ:
sdílení v atmosféře společenství, poutavé přednášky a debaty, návštěvy zajímavých hostů včetně otce biskupa, nová přátelství, nové aktivity, nové hry a duchovní obnovu
Kurz animátorů se tak může stát důležitou součástí tvého životního příběhu.
Poprvé se sejdeme 24. - 26. října 2014.
Přihláška a další informac na www.plzen.signaly.cz

Brněnská diecéze

Začínáme v září 2014
Kurzy budou probíhat v Osové Bítýšce
Přihlásit se půjde přes: www.brno.signaly.cz a tam bude také info.
Začátek: 26.9. 2014
Konec přihlašování: příhlašuj se co nejdříve :D

Litoměřická diecéze

Pokud máš zájem se zůčastnit kurzu pro animátory v Litoměřické diecézi, můžeš se těšit na září 2015, kdy bude otevřen nový dvouletý kurz. Bude plný přednášek, setkání, duchovního povzbuzení, přátelství a nových zážitků.
Informace najdeš na www.dcml.cz

Královéhradecká diecéze

Animátorský kurz je tříletý cyklus formačně-vzdělávacího programu pro mládež ve věku 16—25 let. Kurz obsahuje čtyři víkendová setkání ve školním roce a pětidenní soustředění o letních prázdninách v DCŽM Vesmír. Program zahrnuje formaci skrze život ve společenství, vzdělávání v otázkách víry, v učení církve, v práci s dětmi a mládeží, přednášky, diskuse, liturgii, modlitbu, tvůrčí činnost, práci i sport. Zájemci musí splňovat tyto podmínky: být věřící, pokřtěný katolík, mít chuť a odhodlání dělat něco pro druhé a být z královéhradecké diecéze.
Přihlášky jsou ke stažení na www.diecezehk.cz. Řádně vyplněné (nutnou součástí přihlášky je doporučení kněze!) je třeba zaslat na adresu DCM, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, a to nejpozději do 30. 9. 2014. Informace na dcm@diecezehk.cz nebo na tel.: 737 215 336.

Českobudějovická diecéze

Kurz pro animátory je určen mladým lidem od 15 let. Kurz je dvouletý, každý rok proběhne 5 víkendů. Dozvíš se spoustu zajímavých věcí, poznáš zajímavé lidi a dokážeš co ani netušíš :-).
Podmínkou přihlášení je absolvování kurzu CHRIST-LIFE, programu s podobným obsahem nebo odpovídající aktivity v životě farnosti (potřeba konzultace s DCM).
První víkend proběhne 19.-21. září 2014 v Nové Cerekvi (u Pelhřimova).
Přihlašovat se do kurzu je možné do 5. září 2014 na e-mail dcm@bcb.cz.

Animátorům zdar :-)

Autor fotografie:  autor _neznámý


Sdílet na:

 
 

Nejčtenější
co zaujalo i jiné...

(za poslední 2 měsíce)
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz